Μουσικά Όργανα


Μουσική τεχνολογία Μικρόφωνα, κάψες, ψηφιακές εγγραφές, μουσικά προγράματα για τον υπολογιστή εδώ … Αγορά Συζητήσεις γύρω από την διαδικασία αγοράς ενός μουσικού οργάνου. Επαγγελματίες οργανοποιοί, συμβουλές και προτάσεις. Παλαιοί Οργανοποιοί Συζητήσεις για όργανα διάσημων και άσημων οργανοποιών του προηγούμενου αιώνα.
Νήμα Απαντήσεις Προβολές Δραστηριότητα
46 1379 Ιούνιος 5, 2022
35 2905 Φεβρουάριος 24, 2020
21 1045 Μάρτιος 7, 2021
9 471 Μάρτιος 18, 2022
51 2616 Φεβρουάριος 18, 2021
43 864 Σεπτέμβριος 7, 2021
11 843 Ιανουάριος 28, 2022
12 622 Αύγουστος 5, 2021
19 2579 Αύγουστος 8, 2020
20 1248 Ιούνιος 1, 2021
24 1781 Νοέμβριος 19, 2019
15 492 Μάρτιος 4, 2022
96 3212 Σεπτέμβριος 13, 2022
18 1144 Σεπτέμβριος 13, 2020
13 687 Απρίλιος 30, 2021
45 32498 Αύγουστος 12, 2022
17 1592 Μάρτιος 16, 2021
265 116524 Ιούλιος 24, 2022
40 2158 Δεκέμβριος 24, 2020
23 1578 Ιούνιος 26, 2021
12 668 Απρίλιος 9, 2021
13 597 Φεβρουάριος 24, 2021
113 55837 Οκτώβριος 19, 2016
145 48734 Φεβρουάριος 11, 2021
223 68050 Ιούλιος 11, 2020
96 56791 Αύγουστος 3, 2022
19 698 Ιούνιος 21, 2021
169 72721 Ιούνιος 17, 2012
221 62936 Μάϊος 30, 2022
143 76768 Ιούνιος 5, 2017
29 1605 Ιανουάριος 27, 2021
23 30701 Μάϊος 18, 2021
86 45628 Σεπτέμβριος 21, 2019
145 60831 Μάρτιος 6, 2009
226 46863 Απρίλιος 11, 2011
119 62504 Σεπτέμβριος 13, 2022
58 47229 Απρίλιος 29, 2022
57 25113 Φεβρουάριος 1, 2021
84 32181 Δεκέμβριος 15, 2021
23 1038 Απρίλιος 27, 2020
59 61341 Αύγουστος 3, 2018
37 1338 Φεβρουάριος 20, 2022
16 1125 Ιανουάριος 12, 2021
56 19044 Ιανουάριος 25, 2022
143 37713 Απρίλιος 24, 2020
88 26468 Ιανουάριος 10, 2022
83 46475 Απρίλιος 27, 2021
92 43818 Ιανουάριος 10, 2009
62 52877 Μάρτιος 11, 2022
52 57438 Αύγουστος 3, 2018