Μουσικά Όργανα


Παλαιοί Οργανοποιοί Συζητήσεις για όργανα διάσημων και άσημων οργανοποιών του προηγούμενου αιώνα. Μουσική τεχνολογία Μικρόφωνα, κάψες, ψηφιακές εγγραφές, μουσικά προγράματα για τον υπολογιστή εδώ … Αγορά Συζητήσεις γύρω από την διαδικασία αγοράς ενός μουσικού οργάνου. Επαγγελματίες οργανοποιοί, συμβουλές και προτάσεις.
Νήμα Απαντήσεις Προβολές Δραστηριότητα
35 2213 Φεβρουάριος 24, 2020
21 778 Μάρτιος 7, 2021
51 2053 Φεβρουάριος 18, 2021
43 665 Σεπτέμβριος 7, 2021
19 2156 Αύγουστος 8, 2020
20 947 Ιούνιος 1, 2021
24 1506 Νοέμβριος 19, 2019
12 420 Αύγουστος 5, 2021
95 2401 Φεβρουάριος 2, 2021
42 31681 Απρίλιος 28, 2021
18 761 Σεπτέμβριος 13, 2020
262 114518 Σεπτέμβριος 17, 2012
13 470 Απρίλιος 30, 2021
17 1291 Μάρτιος 16, 2021
23 1288 Ιούνιος 26, 2021
113 55254 Οκτώβριος 19, 2016
145 47420 Φεβρουάριος 11, 2021
223 67416 Ιούλιος 11, 2020
89 55490 Μάρτιος 26, 2021
169 71761 Ιούνιος 17, 2012
143 75934 Ιούνιος 5, 2017
12 443 Απρίλιος 9, 2021
40 1395 Δεκέμβριος 24, 2020
207 60961 Σεπτέμβριος 2, 2021
13 404 Φεβρουάριος 24, 2021
23 30422 Μάϊος 18, 2021
86 45172 Σεπτέμβριος 21, 2019
145 60461 Μάρτιος 6, 2009
226 46228 Απρίλιος 11, 2011
109 61289 Ιούνιος 19, 2021
19 448 Ιούνιος 21, 2021
57 24103 Φεβρουάριος 1, 2021
29 918 Ιανουάριος 27, 2021
59 60522 Αύγουστος 3, 2018
143 37340 Απρίλιος 24, 2020
83 45958 Απρίλιος 27, 2021
52 57309 Αύγουστος 3, 2018
92 43074 Ιανουάριος 10, 2009
79 25963 Ιούνιος 5, 2021
60 51585 Ιούνιος 16, 2019
58 52263 Φεβρουάριος 8, 2011
99 38458 Απρίλιος 4, 2015
23 743 Απρίλιος 27, 2020
49 50000 Οκτώβριος 1, 2019
116 32534 Μάϊος 26, 2011
37 31987 Σεπτέμβριος 8, 2020
37 17351 Ιανουάριος 2, 2021
23 37920 Σεπτέμβριος 7, 2021
62 23275 Νοέμβριος 14, 2021
38 49899 Ιούνιος 27, 2021