Μουσικά Όργανα


Παλαιοί Οργανοποιοί Συζητήσεις για όργανα διάσημων και άσημων οργανοποιών του προηγούμενου αιώνα. Μουσική τεχνολογία Μικρόφωνα, κάψες, ψηφιακές εγγραφές, μουσικά προγράματα για τον υπολογιστή εδώ … Αγορά Συζητήσεις γύρω από την διαδικασία αγοράς ενός μουσικού οργάνου. Επαγγελματίες οργανοποιοί, συμβουλές και προτάσεις.
Νήμα Απαντήσεις Προβολές Δραστηριότητα
0 725 Ιούλιος 1, 2018
1 26461 Οκτώβριος 18, 2021
5 71 Οκτώβριος 18, 2021
5 3439 Οκτώβριος 18, 2021
5 2678 Οκτώβριος 17, 2021
3 1980 Οκτώβριος 16, 2021
36 11787 Οκτώβριος 15, 2021
5 175 Οκτώβριος 14, 2021
18 7321 Οκτώβριος 14, 2021
66 6657 Οκτώβριος 13, 2021
17 27338 Οκτώβριος 12, 2021
8 4186 Οκτώβριος 11, 2021
16 16502 Οκτώβριος 11, 2021
52 1346 Οκτώβριος 11, 2021
22 7998 Οκτώβριος 10, 2021
0 104 Οκτώβριος 9, 2021
18 12062 Οκτώβριος 9, 2021
5 1017 Οκτώβριος 8, 2021
12 10075 Οκτώβριος 8, 2021
5 2351 Οκτώβριος 7, 2021
3 3032 Οκτώβριος 6, 2021
10 303 Οκτώβριος 6, 2021
7 4486 Οκτώβριος 5, 2021
40 14721 Οκτώβριος 5, 2021
8 363 Οκτώβριος 4, 2021
12 5765 Οκτώβριος 4, 2021
10 14989 Οκτώβριος 4, 2021
3 1919 Οκτώβριος 3, 2021
17 6270 Οκτώβριος 2, 2021
6 3956 Οκτώβριος 1, 2021