Οι παρακάτω όροι χρήσης ορίζουν κάθε χρήση του ιστότοπου rembetiko.gr και κάθε είδους περιεχόμενο, υπηρεσία ή προϊόντα που καθίστανται διαθέσιμα σε αυτή τη σελίδα ή μέσω αυτής, συμπεριλαμβανομένου, αλλά όχι μόνο, το λογισμικό δημόσιων συζητήσεων (Forum) rembetiko.gr και την υπηρεσία φιλοξενίας rembetiko.gr. (Από εδώ και στο εξής θα αναφερόμαστε σε αυτά τα δύο με το όνομα “ο Ιστότοπος”).

Ο Ιστότοπος ανήκει και διαχειρίζεται από τον Γεώργιο Παναγιωτακόπουλο (@admin) και τον Χρήστο Παναγιωτακόπουλους (@chrispanag). Ο Ιστότοπος παρέχεται με την προϋπόθεση της αποδοχής της ολότητας των Όρων Χρήσης που περιέχονται σε αυτό το κείμενο και όλων των άλλων κανόνων λειτουργίας, πολιτικών (συμπεριλαμβανομένου, χωρίς κάποιου περιορισμού, την Πολιτική Απορρήτου και τις Οδηγίες Κοινότητας) και τις διαδικασίες που μπορεί να δημοσιεύονται από καιρό σε καιρό σε αυτόν τον Ιστότοπο από τον Γεώργιο και τον Χρήστο Παναγιωτακόπουλο (στο εξής θα αναφερόμαστε σε αυτά με το όνομα “Η Συμφωνία”).

Παρακαλώ διαβάστε αυτή τη Συμφωνία προσεκτικά πριν επισκευθείτε ή χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο. Με την πρόσβαση ή χρήση οποιουδήποτε κομματιού της ιστοσελίδας αυτής, συμφωνείτε με τους όρους χρήσης αυτής της συμφωνίας. Αν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους χρήσης αυτής της συμφωνίας, τότε δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα αυτή ή οποιαδήποτε υπηρεσία της. Ο Ιστότοπος είναι διαθέσιμος μόνο σε άτομα που είναι άνω των 13 ετών.

1. Ο Λογαριασμός σας στο rembetiko.gr

Αν δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στον Ιστότοπο, είστε εσείς υπεύθυνος για την διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού σας και είστε εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για κάθε δραστηριότητα που συμβαίνει κάτω από αυτόν τον λογαριασμό. Πρέπει να ενημερώσετε άμεσα το rembetiko.gr για όποια ανεπιθύμητη χρήση του λογαριασμού σας ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση ασφαλείας. Το rembetiko.gr δεν είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια ή οποιαδήποτε παράλειψη, συμπεριλαμβανομένου οποιασδήποτε ζημιάς συνέβη ως αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών ή παραλείψεων.

2. Ευθύνη αυτών που συνεισφέρουν

Αν δημοσιοποιήσετε περιεχόμενο στον Ιστότοπο, δημοσιοποιήσετε συνδέσμους στον Ιστότοπο ή θέσετε (ή επιτρέψετε σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος) περιεχόμενο διαθέσιμο με οποιονδήποτε τρόπο παρέχει ο Ιστότοπος (οποιοδήποτε τέτοιο υλικό θα ονομάζεται στο εξής “Περιεχόμενο”), εσείς είστε εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για το Περιεχόμενο και οποιαδήποτε βλάβη προκύπτει από αυτό το Περιεχόμενο. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το Περιεχόμενο περιλαμβάνει κείμενο, γραφικά, αρχείο ήχου ή λογισμικό υπολογιστή. Με το να θέτετε Περιεχόμενο προς διάθεση στον Ιστότοπο, δηλώνετε και εγγυάστε ότι:

  • η μεταφόρτωση, αντιγραφή και χρήση του Περιεχόμενου δεν παραβιάζει ιδιωτικά δικαιώματα συμπεριλαμβανομένου των πνευματικών δικαιωμάτων, ευρεσιτεχνιών, κατωχυρωμένων συμβόλων και άλλων, οποιουδήποτε τρίτου μέρους.
  • αν ο εργοδότης σας διαθέτει δικαιώματα στην πνευματική ιδιοκτησία που δημιουργείτε τότε έχετε (1) είτε την άδειά του να αναρτήσετε ή να θέσετε διαθέσιμο το Περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε λογισμικού, ή (2) διαθέτετε από τον εργοδότη σας κάποια απόδειξη ότι αποποιείται όλα τα δικαιώματα.
  • έχετε συμορφωθεί πλήρως με οποιεσδήποτε τρίτες άδειες χρήσεις που έχουν να κάνουν με το Περιεχόμενο και έχετε κάνει όλα τα απαραίτητα ώστε να περάσετε επιτυχώς οποιουσδήποτε όρους στους τελικούς χρήστες.
  • το Περιεχόμενο δεν περιέχει ή εγκαθιστά οποιοδήποτε κακόβουλο λογισμικό, επικίνδυνο ή καταστροφικό περιεχόμενο πχ: Trojan Horses, ιούς, malware, worms κτλ.
  • το Περιεχόμενο δεν είναι ανεπιθύμητο ή ενοχλητικό, δεν είναι παραγμένο από μηχανή ή από μηχανή τυχαιότητας και δεν περιέχει ανεπιθύμητο εμπορικό περιεχόμενο σχεδιασμένο να οδηγεί τους χρήστες σε ιστοτόπους τρίτων μερών ή να ενισχύει τις κατατάξεις μηχανών αναζήτησης τρίτων ιστοτόπων ή σε άλλες παράνομες πράξεις όπως phishing ή πλαστογραφημένο περιεχόμενο (spoofing).
  • το Περιεχόμενο δεν είναι πορνογραφικό, δεν περιέχει απειλές ή προκαλεί σε βία και δεν παραβιάζει τα δικαιώματα απορρήτου ή δημοσιότητας οποιουδήποτε τρίτου μέρους.
  • το Περιεχόμενο σας δεν διαφημίζεται μέσω ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam) όπως συνδέσμους σε newsgroups, λίστες email, ιστολόγια και ιστοτόπους και παρόμοιους αυτόκλητους τρόπους διαφήμισης.
  • το Περιέχομενό σας δεν είναι υπογεγραμμένο με οποιονδήποτε τρόπο ώστε να παραπλανά τους αναγνώστες ότι είστε ένας άλλος άνθρωπος ή εταιρεία
  • αν το Περιεχόμενο περιέχει κώδικα υπολογιστή (λογισμικό) έχετε επακριβώς κατηγοριοποιήσει ή/και περιγράψει τον τύπο, την φύση, τις χρήσεις και τις επιδράσεις των υλικών, είτε σας ζητηθεί από το είτε σε οποιαδήποτε άλλη περίσταση.

3. Άδεια Περιεχομένου Χρήστη

Όλες οι συνεισφορές-αναρτήσεις των χρηστών αδειοδοτούνται κάτω από την άδεια: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). Χωρίς να περιορίζει καμία από αυτές τις εκπροσωπήσεις ή εγγυήσεις, το Ρεμπέτικο Φόρουμ έχει το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) στην διακριτική του ευχέρεια να (1) αρνείται ή να αφαιρεί οποιοδήποτε περιεχόμενο που κατά την λογική άποψη του Ρεμπέτικου Φόρουμ, παραβιάζει κάποια πολιτική του Ρεμπέτικου Φόρουμ ή είναι με οποιονδήποτε τρόπο επικίνδυνο ή δυσάρεστο, ή (2) σταματήσει ή απαγορέψει την πρόσβαση και την χρήση του Ιστότοπου σε οποιοδήποτε άτομο ή οντότητα για οποιονδήποτε λόγο.

4. Ευθύνη των Επισκεπτών του Ιστότοπου

Το Ρεμπέτικο Φόρουμ δεν ελέγχει και δεν μπορεί να ελέγξει, όλο το υλικό συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού που αναρτάται στον Ιστότοπο και ως αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο, την χρήση και την επίδραση του υλικού αυτού. Διαχειριζόμενο αυτόν τον Ιστότοπο, το Ρεμπέτικο Φόρουμ δεν εκπροσωπεί ή υπονοεί ότι αποδέχεται το υλικό που έχει αναρτηθεί ή ότι πιστεύει ότι το υλικό αυτό είναι ακριβές, χρήσιμο ή μη επικίνδυνο. Εσείς είστε υπεύθυνος να λάβετε τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να προστατέψετε τον εαυτό σας και τα υπολογιστικά συστήματά σας από ιούς, worms, Trojan horses ή οποιοδήποτε άλλο επικίνδυνο ή καταστροφικό περιεχόμενο. Ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει περιεχόμενο το οποίο είναι προσβλητικό, ανήθικο ή με κάποιον τρόπο δυσάρεστο. Επίσης μπορεί να έχει περιεχόμενο το οποίο περιέχει τεχνικές ανακρίβειες, τυπογραφικά λάθη ή άλλα προβλήματα. Ο Ιστότοπος μπορεί επίσης να περιέχει υλικό το οποίο παραβιάζει τα δικαιώματα απορρήτου ή δημοσιότητας ή παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων μερών. Επίσης μπορεί να περιέχει υλικό που η μεταφόρτωσή του, η αντιγραφή του ή η χρήση του υπόκειται σε πρόσθετους όρους χρήσης που έχουν δηλωθεί ή που δεν έχουν δηλωθεί. Το Ρεμπέτικο Φόρουμ παραιτείται από οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη προέλθει από χρήση από τους επισκέπτες του Ιστότοπου, ή από μεταφόρτωση από επισκέπτες οποιουδήποτε αναρτημένου περιεχομένου.

5. Περιεχόμενο που έχει Αναρτηθεί σε Άλλους Ιστοχώρους

Δεν έχουμε ελέγξει και δεν μπορούμε να ελέγξουμε όλο το υλικό, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού υπολογιστή που τίθεται σε διάθεση μέσω ιστοχώρων και ιστοσελίδων που το Ρεμπέτικο Φόρουμ διαθέτει σύνδεσμο προς αυτούς ή αυτά διαθέτουν σύνδεσμο προς το rembetiko.gr. Το Ρεμπέτικο Φόρουμ δεν διαθέτει κάποιον έλεγχο πάνω σε αυτούς τους μη-rembetiko.gr ιστοχώρους και ιστοσελίδες, και δεν είναι υπεύθυνο για τα περιεχόμενα ή την χρήση τους. Με το να διατηρεί συνδέσμους προς ένα μη-rembetiko.gr ιστοχώρο, το Ρεμπέτικο Φόρουμ δεν εκπροσωπεί ή υπονοεί ότι αποδέχεται τον ιστοχώρο αυτόν ή την ιστοσελίδα. Εσείς είστε υπεύθυνος να λάβετε τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να προστατέψετε τον εαυτό σας και τα υπολογιστικά συστήματά σας από ιούς, worms, Trojan horses ή οποιοδήποτε άλλο επικίνδυνο ή καταστροφικό περιεχόμενο. Το Ρεμπέτικο Φόρουμ παραιτείται από οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη προέλθει από χρήση από τους επισκέπτες του Ιστότοπου, ή από μεταφόρτωση από επισκέπτες οποιουδήποτε αναρτημένου περιεχόμενο

6. Παραβιάσεις Πνευματικών Δικαιωμάτων

Όπως το Ρεμπέτικο Φόρουμ ζητά από τους άλλους να σέβονται τα δικαιώματα της πνευματικής του ιδιοκτησίας, σέβεται και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων. Αν πιστεύετε ότι το υλικό που υπάρχει ή συνδέεται με σύνδεσμο στον Ιστότοπο, παραβιάζει την πνευματική σας ιδιοκτησία, σας ενθαρρύνουμε να μας ενημερώσετε. Το Ρεμπέτικο Φόρουμ θα απαγορέψει την πρόσβαση κάποιου επισκέπτη ή την χρήση του Ιστοτόπου, αν κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες, ο επισκέπτης έχει αποδειχθεί ότι επανειλλημένα προσβάλει την πνευματική ιδιοκτησία του Ρεμπέτικου Φόρουμ ή οποιουδήποτε άλλου.

7. Πνευματική Ιδιοκτησία

Αυτή η Συμφωνία δεν μεταβιβάζει από το Ρεμπέτικο Φόρουμ σε εσάς οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία του Ρεμπέτικου Φόρουμ ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρους. Η χρήση του Ιστότοπου δεν σας επιτρέπει οποιοδήποτε δικαίωμα να αδειοδοτήσετε, να αναπαράγετε ή να χρησιμοποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο εμπορικά σήματα οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

8. Αλλαγές

Το Ρεμπέτικο Φόρουμ διατηρεί το δικαίωμα, και είναι στην διακριτική του ευχέρεια να αλλάξει ή να αντικαταστήσει οποιοδήποτε κομμάτι αυτής της Συμφωνίας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε αυτή την συμφωνία περιοδικά για αλλαγές. Η συνεχή χρήση ή η πρόσβασή σας στον Ιστοχώρο έπειτα από την ανάρτηση οποιονδήποτε αλλαγών αποτελεί δήλωση αποδοχής αυτών των αλλαγών. Το Ρεμπέτικο Φόρουμ μπορεί επίσης στο μέλλον να παρέχει νέες υπηρεσίες και/ή δυνατότητες μέσω του Ιστοτόπου (συμπεριλαμβανομένου της έκδοσης νέων εργαλείων ή πηγών). Αυτές οι νέες δυνατότητες ή υπηρεσίες θα υπόκεινται στους Όρους Χρήσης αυτής της Συμφωνίας.

9. Λήξη

Το Ρεμπέτικο Φόρουμ μπορεί να σταματήσει ανά πάσα στιγμή την πρόσβασή σας σε ολόκληρο ή σε οποιοδήποτε κομμάτι του Ιστοχώρου, με ή χωρίς προειδοποίηση. Αν θέλετε να λήξετε αυτή την συμφωνία ή τον λογαριασμό σας στο rembetiko.gr (αν έχετε κάποιον), μπορείτε απλά να σταματήσετε να χρησιμοποιείται τον Ιστότοπο. Όλοι οι όροι οι οποίοι από την φύση τους πρέπει να συνεχίσουν να ισχύουν μετά την λήξη αυτής της συμφωνίας θα συνεχίσουν να ισχύουν.

10. Αποποίηση Ευθύνης

Ο Ιστότοπος παρέχεται “ως έχει”. Το Ρεμπέτικο Φόρουμ αλλά και το προσωπικό του, αποποιείται οποιασδήποτε εγγύησης οποιουδήποτε είδους που υπονοείται ή εκφράζεται ρητά συμπεριλαμβανομένου της καταλληλότητας του Ιστοτόπου για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό. Ούτε το Ρεμπέτικο Φόρουμ ούτε το προσωπικό του, ούτε αυτοί που το αδειοδοτούν δεν παρέχουν κάποια εγγύηση ότι ο Ιστότοπος θα είναι απροβλημάτιστος ή ότι η πρόσβαση σε αυτόν θα είναι συνεχής και ακατάπαυστη. Αποδέχεστε ότι, μεταφορτώνετε ή λαμβάνετε περιεχόμενο και υπηρεσίες μέσω του Ιστοτόπου με δική σας ευθύνη.

11. Γενική Εγγύηση

Εγγυάστε ότι (1) η χρήση σας του Ιστοτόπου θα γίνεται τηρούμενοι αυστηρά των Πολιτικών Απορρήτου, των Γενικών Οδηγιών και αυτών των Όρων Χρήσης του Ρεμπέτικου Φόρουμ αλλά και όλων των νόμων και οδηγιών της χώρας σας ή της περιοχής σας και (2) ότι η χρήση του Ιστοτόπου δεν θα παραβιάσει τα πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

12. Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε ή να μην προκαλέσετε ζημίες στο Ρεμπέτικο Φόρουμ και το προσωπικό του ενάντια σε οποιεσδήποτε αξιώσεις ή έξοδα συμπεριλαμβανομένου των εξόδων των δικηγόρων που προκύπτουν από την χρήση του ιστοτόπου αυτού, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης αυτής της συμφωνίας.

13. Τεχνικά Θέματα

Αυτή η Συμφωνία αποτελεί ολόκληρη την συμφωνία μεταξύ του Ρεμπέτικου Φόρουμ και εσάς και μπορεί μόνο να μεταβληθεί μέσω κάποιας γραπτής αλλαγής υπογεγραμμένη από τον ιδιοκτήτη του Γεώργιο Παναγιωτακόπουλο, ή μέσω της ανάρτησης κάποιας ενημερωμένης έκδοσης αυτής της ανάρτησης. Αυτή η συμφωνία υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους και οποιεσδήποτε διαφωνίες σχετικά με αυτούς τους όρους θα επιλύονται στα ελληνικά δικαστήρια. Οποιοσδήποτε έχει διαφωνία με αυτή την συμφωνία αναλαμβάνει τα δικαστικά έξοδα και τα έξοδα δικηγόρου. Αν κάποιο μέρος της συμφωνίας αυτής κριθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο, αυτό το μέρος θα ερμηνευτεί όσο πιο κοντά γίνεται στην αρχική θέληση του Ρεμπέτικου Φόρουμ και όλα τα άλλα εναπομείναντα μέρη θα μείνουν σε πλήρη ισχύ.

Αυτό το έγγραφο είναι CC-BY-SA.

Τελευταία ενημέρωση 15/12/2020.