Το Ρεμπέτικο Γλωσσάρι


Λήμματα Η προσπάθεια αποδελτίωσης των γλωσσικών στοιχείων που απαντούν στο λαϊκό μας τραγούδι παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες, επειδή δεν έχουν μελετηθεί έως τώρα συστηματικά ούτε οι αστικές (κοινωνικές) διάλεκτοι ούτε η γλωσσική συμπεριφορά και η κοινωνική διαστρωμάτωση των εγκατεστημένων στα αστικά κέντρα πληθυσμιακών ομάδων.
Νήμα Απαντήσεις Προβολές Δραστηριότητα
1 304 Ιούλιος 1, 2018
6 431 Ιούνιος 24, 2020
29 16876 Ιούνιος 7, 2020
23 557 Φεβρουάριος 7, 2020
18 4011 Οκτώβριος 22, 2019
1 221 Μάϊος 1, 2019
1 213 Μάϊος 1, 2019
1 286 Μάϊος 1, 2019
1 162 Μάϊος 1, 2019
1 162 Μάϊος 1, 2019
10 374 Απρίλιος 5, 2019
58 809 Φεβρουάριος 10, 2019
15 8202 Ιανουάριος 22, 2019
23 15820 Σεπτέμβριος 21, 2018
2 7316 Σεπτέμβριος 13, 2018
14 690 Σεπτέμβριος 6, 2018
4 470 Αύγουστος 21, 2018
3 383 Αύγουστος 8, 2018
6 80494 Αύγουστος 8, 2018
2426 685715 Ιούνιος 15, 2019
8 236 Μάϊος 17, 2018
2 9977 Ιούλιος 2, 2016
50 1122 Φεβρουάριος 10, 2019
1 180 Μάϊος 1, 2019
5 223 Δεκέμβριος 20, 2006
11 150 Δεκέμβριος 1, 2006
5 186 Ιούνιος 27, 2006