Για την κατηγορία "Το Ρεμπέτικο Γλωσσάρι"

Στην κατηγορία αυτή συζητάμε για λέξεις, φράσεις, έννοιες που εμφανίζονται στα ρεμπέτικα τραγούδια.

Για κάθε λήμμα, φράση ή λέξη προς συζήτηση πρέπει να ανοίγει καινούριο νήμα.