Συζήτηση για το λήμμα: "Μπάσο ράνγκο"

Γνωρίζει κάποιος τη λέξη και τη σημασία της λέξης <<μπάσο ράνγκο>> .
Η Δόμνα Σαμίου τη χρησιμοποιεί για να προλογίσει ένα τραγούδι .
Ευχαριστώ .

η ακριβής μετάφραση ειναι… χαμηλή κοινωνική τάξη…