Αγορά τρίχορδου!

και έχουμε ήδη ακούσει, εδώ σ’ αυτό το φόρουμ, και σχολιάσει μπόλικα τέτοια…

4 «Μου αρέσει»