Η λαουτοκιθάρα

3 μηνύματα συγχωνεύτηκαν σε ένα ήδη υπάρχον θέμα: Μπουργανα, μουργκανα, βουργαρα