Αναζήτηση Τρίχορδου

Για τον Στάμκο στην Αθήνα, καλά θυμάμαι Αιγάλεω, πριν κάμποσα χρονάκια;

Όχι, λάθος, αυτό ήταν το σωστό, δεν ξέρω αν παραμένει ακόμα.

1 «Μου αρέσει»