Τώρα τα παίρνω - Κερομύτης

Μπορεί να μου πει κάποιος σε ποιο δρόμο το παίζει ;
Ευχαριστώ

Ουσάκ είναι, η πρώτη πάρτα της εισαγωγής μοιάζει με την “Ωραία Θεσσαλονικιά” που παίζει ο Γενίτσαρης. Λογικό, και οι δυο σκοποί στο καραντουζένι παίζονται.

6 «Μου αρέσει»