Τοιχογραφίες

Κάπως άσχετη με το θέμα του νήματος για το αν υπήρξε λύρα στην Κύπρο, εμφανίστηκε μια μεσαιωνική κυπριακή τοιχογραφία τσαμπούνας