Τοιχογραφίες

παλιές-πηγές

(Γιάννης Τ) #1

Τοιχογραφίες με λαούτο, κρουστά, ψαλτήρια( κανονάκια)πνευστά και λύρες (ραμπάμπ-ρεμπέκ;) από τον Λακεδαιμόνιο αγιογράφο Κων/νο Μανασσή, όπως αναφέρει σχετική σωζόμενη επιγραφή, στη μονή των αγίων Τεσσαράκοντα στη Χρύσαφα Λακωνίας.
H Μονή κτίστηκε το έτος 1305 επί βασιλείας του Αυτοκράτορα του Βυζαντίου Ανδρονίκου του πρεσβύτερου (1283-1328).


(ΑΡΗΣ_86) #2

που ειν η Ελένη οεο;


(corto_maltese) #3

Εξαιρετικό έργο, ευχαριστούμε που το βγάζεις από την αφάνεια. Φαντάσου είμαι από την Σπάρτη και δεν έχω ιδέα !