Λεξικό της ελληνικής μουσικής Τ. Καλογερόπουλου

Έχει κανείς αυτό το λεξικό;

Παρατήρησα ότι αρκετά άρθρα της Musipedia.gr το χρησιμοποιούν ως μοναδική πηγή. Η ερώτησή μου είναι η εξής: Κάποιος που να έχει το βιβλίο, μπορεί να μου πει αν λήμματα της Μουσιπαίδειας όπως τα παρακάτω (τυχαία δειγματοληψία) είναι πιστά αντιγραμμένα από τον Καλογερόπουλο ή απλώς στηρίζονται σ’ αυτόν;

[b]Πατριαρχικές μουσικές σχολές

Γίκνα

Επιτροπή ελέγχου μουσικών τεμαχίων[/b]

Ευχαριστώ.

Αν κοιτάξεις στο ιστορικό, κάποια άρθρα λένε απλά Transplanted from Word doc ενώ άλλα δείχνουν ότι έγινε επεξεργασία από διάφορους χρήστες. Το Word doc πρέπει να δόθηκε στο ΙΕΜΑ από τον ίδιο το συγγραφέα ή τον εκδότη