Άσχημα πράγματα που συμβαίνουν στον χώρο της οργανοποιίας

Καλησπέρα,
Με αφορμή την παρουσίαση του φεστιβάλ κιθάρας παλαιού Φαλήρου στο περιοδικό tar θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή σε καποια απαράδεκτα πράγματα που συμβαίνουν στο χώρο της οργανοποιίας.Η διπλή κιθάρα που παρουσιάζεται ως κατασκευή του κ.Μπεχλιβάνογλου προφανώς και δεν είναι.Σας παραθέτω την παρακάτω επιστολή και τα συμπεράσματα δικά σας

Πρόσφατα επιδόθηκε στον Γεώργιο Μπεχλιβάνογλου εξώδικη δήλωση μου με την οποία απάντησα στις παράδοξες απαιτήσεις που αβάσιμα ήγειρε εναντίον μου σχετικά με την “διπλή κιθάρα” που εγώ κατασκεύασα, κατόπιν παραγγελίας του, και την οποία ψευδώς εμφανίζει ως δημιούργημα του. Μεταξύ άλλων στην εξώδικη δήλωση μου αναφερόταν:
“…Την 3-2-2014 έλαβα στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο ακατάληπτη επιστολή σας με την οποία δηλώνετε, με περίσσιο θράσος, ότι είστε εφευρέτης της «διπλής» κιθάρας (ακουστικής-κλασικής), που ήδη από το έτος 2010 κατασκευάζω και εμπορεύομαι στο εργαστήριο μου, και με καλείτε, με απειλητικό ύφος, να αποδεχθώ την πρόταση σας, σύμφωνα με την οποία, για να συνεχίσω να την κατασκευάζω και να την εμπορεύομαι, οφείλω να λάβω την άδεια σας και να σας καταβάλω ανάλογο αντίτιμο.
Πράγματι, με έκπληξη διαπίστωσα ότι, την 17-2-2012 καταθέσατε αίτηση στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και σας χορηγήθηκε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Αυγούστου 2013 του Ο.Β.Ι. με τίτλο «διπλή κιθάρα κλασική και ακουστική μονού όγκου». Ωστόσο, το ανωτέρω δίπλωμα ευρεσιτεχνίας είναι καταδήλως άκυρο και χορηγήθηκε παρανόμως, η δε προσπάθεια σας να διεκδικήσετε την αποκλειστικότητα της άνω κατασκευής αποτελεί μια όλως άτεχνη, κακόβουλη και αθέμιτη απόπειρα ιδιοποιήσεως αλλότριων κόπων και συνιστά επιτομή καταχρηστικότητος και παρασιτικής συμπεριφοράς.
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ήδη από τις αρχές του έτους 2010, μου αναθέσατε να κατασκευάσω την, εν λόγω, «διπλή» κιθάρα, στην οποία ενσωματώνονται δύο κιθάρες (κλασική και ακουστική) με παράλληλη αντίθετη διάταξη και κοινό ηχείο, ώστε να μην καταλαμβάνουν τον όγκο δύο μουσικών οργάνων αλλά ενός. Είναι πρόδηλο ότι απευθυνθήκατε σε εμένα, αναγνωρίζοντας τις ικανότητες μου, αφού κατασκευάζω μουσικά όργανα ήδη από το έτος 1990 και εξειδικεύομαι, με ιδιαίτερη επιτυχία στην σχετική αγορά, στην κατασκευή της κιθάρας από το έτος 1995, απολαμβάνοντας την εκτίμηση και αποδοχή πολυάριθμων μουσικών και συναδέλφων κατασκευαστών.
Για την διευκόλυνση μου (καθώς μέχρι τότε δεν είχα κατασκευάσει αντίστοιχο μουσικό όργανο), μου αποστείλατε την 12-1-2010 (!!!) στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο φωτογραφία εξαχθείσα από την ιστοσελίδα του συναδέλφου κατασκευαστή μουσικών οργάνων Παναγιώτη Λαμπή, στην οποία εικονιζόταν μια, απολύτως και δουλικά πανομοιότυπη, «διπλή» κιθάρα (!!!). Περαιτέρω, κατέφυγα, ήδη από το έτος 2010, σε ιστοσελίδες μουσικών και κατασκευαστών του εξωτερικού, όπου εντόπισα, πανομοιότυπα με την, ως άνω, κιθάρα, μουσικά όργανα.
Σε συνέχεια των ανωτέρω και δη περίπου πριν το τέλος του έτους 2010, κατόπιν κοπιώδους προσπάθειας και επιμονής μου, αφού μόνον οδηγό είχα τις προαναφερόμενες φωτογραφίες, κατάφερα να ολοκληρώσω με επιτυχία τον σχεδιασμό και την κατασκευή της «διπλής» κιθάρας, την οποία και σας παρέδωσα. Τότε, μου προτείνατε να προβούμε από κοινού στην κατοχύρωση της δήθεν «εφεύρεσης μας» στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ώστε να μας χορηγηθεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης της, πράγμα που εύλογα αρνήθηκα για λόγους -προεχόντως- ηθικής τάξεως, αφού ουδέποτε διανοήθηκα να ιδιοποιηθώ και να διεκδικήσω προνομίες και αποκλειστικότητες επί δημιουργημάτων και επινοήσεων που προϋπήρχαν, από ετών, στην πρακτική της οργανοποιίας παγκοσμίως. Παρά ταύτα, με λύπη διαπίστωσα ότι, πέραν της αθέμιτης κατάθεσης από μέρους σας αίτησης για την χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, περιφέρετε την κιθάρα, που κατασκεύασα και σας παρέδωσα, σε εκθέσεις και παρουσιάσεις ανά την Ελλάδα, και εμφανίζεστε ψευδώς ως κατασκευαστής της, αποκρύπτοντας δολίως ότι το, εν λόγω, μουσικό όργανο κατασκεύασα εγώ.
Επειδή η, ως άνω, δήθεν «εφεύρεση σας» ουδεμία εφευρετική δραστηριότητα ενσωματώνει, ουδεμία πρωτοτυπία διαθέτει, ουδέν νέο στοιχείο κομίζει στην εξέλιξη της υπάρχουσας στάθμης της τεχνικής, καθώς ήδη προϋπήρχε η, εν λόγω, «διπλή» κιθάρα, στην πρακτική της οργανοποιίας παγκοσμίως, πριν δηλ. εκκινήσω την κατασκευή της και πολύ πριν την όλως αθέμιτη και καταχρηστική κατάθεση της από 17-2-2012 αίτησης σας για την χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, γεγονός που ευχερώς προκύπτει από μια πρόχειρη αναζήτηση στο διαδίκτυο.
Επειδή, εν όψει των ανωτέρω, το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που σας χορηγήθηκε είναι άκυρο και ουδέν δικαίωμα αποκλειστικής εκμετάλλευσης σας παρέχει.
Επειδή η, από 3-2-2014, επιστολή σας είναι όλως ακατάληπτη και δεν αντέχει σε στοιχειώδη λογικό και νομικό έλεγχο.
Επειδή είναι αδύνατον κατά τους κοινώς αποδεκτούς κανόνες της τεχνικής και της λογικής να συλλάβατε ως επινόηση και να εφηύρατε εσείς την «διπλή» κιθάρα το έτος 2012, όταν, ήδη από το έτος 2010 τουλάχιστον, το, ως άνω, μουσικό όργανο, κατασκευάζουν και εμπορεύονται τεχνίτες στην Ελλάδα και σε ολόκληρον τον πλανήτη.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μου
Σας δηλώνω ότι η, από 3-2-2014, ηλεκτρονική επιστολή σας είναι παντελώς ακατάληπτη, αστήρικτη και αποτελεί μνημείο κακόβουλης και αθέμιτης συμπεριφοράς. Δηλώνω περαιτέρω ότι, το εν λόγω μουσικό όργανο δεν αποτελεί προφάνως δημιούργημα και επινόηση σας, καθιστώντας αναπόδραστα το συναφές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που σας χορηγήθηκε άκυρο. Διαμαρτύρομαι εντόνως για την προσβολή της προσωπικότητας μου, οργανικό στοιχείο της οποίας αποτελεί η επαγγελματική μου δραστηριότητα, στην οποία επιχειρείτε αθέμιτα και αδικαιολόγητα, διά των παραλόγων αξιώσεων που εγείρετε, να θέσετε σοβαρά προσκόμματα.
Σας καλώ να συμμορφωθείτε ανυπερθέτως στα νόμιμα και να απόσχετε πάραυτα από κάθε περαιτέρω ενέργεια και αθέμιτη απόπειρα σφετερισμού και ιδιοποίησης αλλότριων κόπων και προσπαθειών, ιδίως δε από την κακόβουλη πρακτική να εμφανίζεστε ψευδώς ως δήθεν κατασκευαστής της, ως άνω, κιθάρας, που εγώ κατασκεύασα, άλλως, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σας και συνέχισης των ακατάληπτων, μειωτικών και προσβλητικών οχλήσεων σας προς το πρόσωπο μου καθώς και της νοθείας που συστηματικά καλλιεργείτε, εμφανιζόμενος ως δήθεν «κατασκευαστής» (!!!) της άνω κιθάρας, πλήττοντας καίρια την προσωπικότητα μου, θα προβώ σε κάθε νόμιμη ενέργεια, προκαλώντας εναντίον σας τις νόμιμες συνέπειες και διαδικασίες, για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων και δικαιωμάτων μου. …”
Παρά τα ανωτέρω, με έκπληξη διαπίστωσα ότι ο κ. Μπεχλιβάνογλου επιμένει να περιφέρει το μουσικό όργανο που εγώ κατασκεύασα και του παρέδωσα και να εμφανίζεται λάθρα και ψευδώς ως ο κατασκευαστής και εφευρέτης του. Συγκεκριμένα, παρουσίασε πρόσφατα την εν λόγω κιθάρα σε φεστιβάλ κιθάρας στο Παλαιό Φάληρο (υπάρχουν φωτογραφίες στο δικτυακό tar) και στο φεστιβάλ της Πάτρας προ ημερών , εμφανιζόμενος δήθεν ως ο κατασκευαστής της!!!
Κατόπιν τούτων, τον καλώ δημοσίως και τον προκαλώ, για να σταματήσει επιτέλους η προκλητική αυτή νόθευση της πραγματικότητας, ο βιασμός της αλήθειας και η κακοποίηση της κοινής λογικής, παρουσία εμού καθώς και άλλων θεατών, κατασκευαστών, μουσικών κλπ, σε μέρος που θα καθορίσουμε από κοινού, να “κάτσει στον πάγκο” και να κατασκευάσει από την αρχή μια όμοια κιθάρα με αυτή που διατείνεται ότι δήθεν κατασκεύασε. Ασφαλώς κάτι τέτοιο είναι αδύνατον αφού ο κ. Μπεχλιβάνογλου δεν είναι κατασκευαστής μουσικών οργάνων και η κιθάρα που εμφανίζει και διαφημίζει ως δημιουργία και εφεύρεση του δεν είναι άλλη από την δική μου κατασκευή (γεγονός που ευχερώς θα αποδείξω εάν αποδεχθεί την πρόσκληση μου και φέρει ενώπιον μου την κιθάρα που κατασκεύασα). Προκαλώ λοιπόν δημοσίως και ανοιχτά τον κ. Μπεχλιβάνογλου
να κατασκευάσει, παρουσία μου και παρουσία άλλων, την “διπλή κιθάρα”, για να δουν και να καμαρώσουν και οι αδαείς πώς ένας “αληθινά μεγάλος, έμπειρος και προικισμένος τεχνίτης” κατασκευάζει το σπουδαίο αυτό δημιούργημα του.
Β. Λαζαρίδης
Κατασκευαστής κιθάρας

Καλά ρε παιδιά.Αυτός ο Ο.Β.Ι. (Οργανισμός βιομηχανικής Ιδιοκτησίας),πριν χορηγήσει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας,δεν ερευνά -έστω τυπικά,τώρα υπάρχει και διαδίκτυο-,αν αυτό το πράγμα κυκλοφορεί ήδη;Δηλαδή απ ότι κατάλαβα,μπορώ τώρα εγώ να πάω να δηλώσω την ανακάλυψη του τροχού,κι αυτοί να μου δώσουν δίπλωμα!!!

Δυστυχώς οι “πονηροί” περισσεύουν στη χώρα μας.

Κάπως έτσι είναι, αρκεί να παρουσιάσεις ότι ο δικός σου τροχός έχει μερικά κάπως διαφορετικά χαρακτηριστικά ή προτερήματα! Επίσης ας μη ξεχνάμε ότι για να πάρεις δίπλωμα ευρεσιτεχνίας πληρώνεις αρκετά με ότι αυτό συνεπάγεται.

Όσο αφορά την κιθάρα, από τη στιγμή που όλα είναι στο μιλητό, δυστυχώς τίποτα δεν μπορεί να αποδειχθεί. Θα σου πει ο άλλος, εγώ την σχεδίασα, είχα λυμένα όλα τα τεχνικά θέματα και του ανέθεσα απλά την κατασκευή.

Νομίζω ότι πρόκειται για άχρηστο χαρτί. Αν δεν μπορεί να φτιάξει μόνος του τη συγκεκριμένη κιθάρα, τι θα πουλάει? Το χαρτί?
Δηλαδή αν πάω και πάρω ένα δίπλωμα γιατρού, θα αρχίσω να κάνω εγχειρήσεις?

Όχι Πέτρο.Δεν θα κάνεις εγχειρήσεις.Θα βάζεις τα γιατρουδάκια να τις κάνουν,και συ θα παίρνεις την αμοιβή.Ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω το εξής.Η κιθάρα είχε σίγουρα στο εσωτερικό της , την φίρμα του κατασκευαστή.Την αφαίρεσε την φίρμα,και την “πουλάει” για δική του,ή κάτι άλλο συμβαίνει;

όλα τα παράδοξα σε αυτή τη χώρα συμβαίνουν…

Πάντως, εφ’ όσον μια τέτοια κιθάρα έχει κατασκευάσει και άλλος οργανοποιός (Λαμπής) και ίσως άλλοι (με επιφύλαξη λέω ότι κάτι τέτοιο είχα δει στο σάιτ του Κερτσόπουλου ως δομή, κλασσική κιθάρα με μπράτσο μπρος-πίσω…) πιστεύω πως πρέπει να το κυνηγήσετε απέναντι στον Ο.Β.Ι συλλογικά.

Κάποια στιγμή σε μια ομάδα του facebook που λέγεται:“‎Λαϊκά Τραγούδια στη Σύρα” δημοσιεύτηκε το εξής:


Δεν είναι ακριβώς στο θέμα συζήτησης, αλλά δείχνει τη νοοτροπία κάποιων και τον ρόλο του Ο.Β.Ι. (Οργανισμός βιομηχανικής Ιδιοκτησίας) σε αυτήν φυσικά.

Υ.Γ. Θα πάω να πατεντάρω αύριο την λειτουργία αναπνοής του ανθρώπου, ώστε να μου πληρώνετε κάθε φορά που αναπνέετε!

Τη φωτογραφία της κιθάρας του κ.Λαμπή μου είχε στείλει με mail ο κ.Μπεχλιβάνογλου προκειμένου να μου δείξει τι ήταν αυτό που ήθελε να κατασκευάσει.Ούτε εγώ ούτε ο κ.Λαμπής δεν ενδιαφερόμαστε να κάνουμε πατέντα τη συγκεκριμένη κιθάρα η οποια εξάλλου κατασκευάζετε δουλικώς πανομοιότυπη και απο άλλους κατασκευαστές του εξωτερικού (http://guitarz.blogspot.gr/2008/09/gottschall-guitars.html http://www.bresh.com/Thom_Bresh_WebWorld/welcome.html) και πριν απο εμάς.Επίσης τι γίνεται με τον ΟΒΙ και πως μοιράζονται τα διπλώματα δε γνωρίζω.Το βασικό πρόβλημα είναι ότι ο παραπάνω κύριος περιφέρει τη συγκεκριμένη κιθάρα
που εγώ κατασκεύασα σαν κατασκευαστής σε διάφορες εκθέσεις και την παρουσιάζει και στη σελιδα του στο facebook (https://www.facebook.com/SiameaDoubleGuitar?fref=ts).Εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κανείς πως δεν υπάρχει ταμπελάκι κατασκευαστή.Ούτε εγώ αναφέρομαι φυσικά σαν κατασκευαστής της.Παραθέτω λοιπόν καποιες φωτογραφίες με πυροσφραγίδα του κατασκευαστή που βρίσκεται εντός της κιθάρας.

Ευχαριστώ και πάλι για τη φιλοξενία

Αγαπητέ Β(ασίλη?)

Βλέποντας την ιστορία από την πλευρά σου, καταλαβαίνω ότι ο Μπεχλιβάνογλου ζήτησε και έλαβε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας απλώς επειδή μπορούσε. Βρήκε ανοιχτά και μπήκε. Αν το 'ξερα εγκαίρως, θα μπορούσα να την πατεντάρω εγώ αυτή την κιθάρα για πάρτη μου και να με πληρώνεις τώρα.

Αυτό είναι ασυζητητί απαράδεκτο. Με την επιφύλαξη βέβαια ότι δεν έχουμε ακούσει και την πλευρά του Μπεχλιβάνογλου. Πάντως και χωρίς να την ακούσουμε, ξέροντας μόνο τη δική σου, φταίει κι ο Μπεχλιβάνογλου βέβαια αλλά σαφώς φταίνε κι εκείνοι που μοιράζουν τις πατέντες χωρίς ψάξιμο (το λέει κι ο ΝίκοςΝ στο #2).

Τώρα όμως, υπάρχει ένα σημείο στο οποίο δε νομίζω ότι έχει νόημα να επιμείνεις: το ότι ο Μπεχλιβάνογλου δεν είναι κατασκευαστής αλλά εσύ είσαι. Δε θα μπορούσε να εφεύρει ένα όργανο κάποιος που δεν είναι σε θέση να το κατασκευάσει, και να ζητήσει να του το κατασκευάσει ένας οργανοποιός; Αυτό δεν είναι καθόλου απίθανο: έτσι έχει γίνει λ.χ. με τη λύρα με συμπαθητικές, που δεν ξέρω αν έχει πατέντα (δεν πιστεύω) αλλά είναι γενικώς γνωστό ότι τη σκέφτηκε ο Ρος Ντέιλι και την πρωτοέφτιαξε, με οδηγίες του Ρος Ντέιλι, ο Στ. Πετράκης. Ο Πετράκης την προβάλλει ως εφεύρεση του Ρος, όχι δική του (ή κυρίως του Ρος με συμβολή και του ίδιου, δε θυμάμαι πώς ακριβώς το είχε πει κάποτε, πάντως σίγουρα όχι 100% δική του).

Στην περίπτωσή σας, εσύ έφτιαξες μια κιθάρα «σύμφωνα με οδηγίες» του Μπεχλιβάνογλου. Μόνο που οι «οδηγίες» του ήταν φωτογραφίες από τέτοιες κιθάρες που ήδη υπήρχαν - εκεί είναι το θέμα! Όχι «δεν την έφτιαξε αυτός γιατί δε φτιάχνει όργανα» αλλά «δεν την έφτιαξε αυτός επειδή υπήρχε ήδη». Αν δεν υπήρχε ήδη, θα μπορούσε κάλλιστα να την έχει εφεύρει ο Μπεχλιβάνογλου διά χειρός δικής σου, αλλά αυτό θα ήταν μια διαφορετική ιστορία.

Άλλο η “σύλληψη” της ιδέας - που εδώ δεν ισχύει φυσικά -,και άλλο η κατασκευή.Ο κατασκευαστής έχει να λύσει σχεδιαστικά,και δομικά θέματα της ιδέας.Ρητορικό ερώτημα:Αν βρεθεί κάποιος γνώστης ,και δει την κιθάρα,θα μπορέσει ο Δήθεν κατασκευαστής να απαντήσει σε ερωτήσεις,π.χ. για την γεωμετρία της κιθάρας,τους οπλισμούς της,γιατί ακολούθησε συγκεκριμένους δρόμους κι όχι άλλους κ.λ.π.; Ο Χ Ι…είναι η απάντηση.Εδώ όμως επισημαίνω για ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ !!! την μούγκα του συναφιού.Η ανακοίνωση έχει δημοσιευθεί,στο TAR,στην πύλη των οργανοποιών,σε εμάς φυσικά,και πλην ελαχίστων εξαιρέσεων δεν παίρνει θέση κανείς κατασκευαστής.Λυπηρό…

Αναρωτιέμαι τι άραγε να οδήγησε τον κ. Μπεχλιβάνογλου να προβεί στην συγκεκριμένη ενέργεια; Η πιθανή δόξα ή προσδοκία ότι θα βγάλει χρήματα από αυτό; Πόσοι άραγε στην Ελλάδα θα σκεφτούν ποτέ να φτιάξουν μια τέτοια παράξενη και άβολη κιθάρα;

Για το φτωχό μου το μυαλό, άντε κανένας τηλεοπτικός αστήρ ή κάποιος που έχει την πολυτέλεια να έχει μια τέτοια περίεργη κιθάρα στη συλλογή του. :082:

Κι ένα άσχετο … αλλά ίσως λίγο σχετικό.
Το 1955 όταν ο Χιώτης τυποποίησε το τετράχορδο μπουζούκι με το συγκεκριμένο κούρδισμα, πήγε και πήρε “δίπλωμα ευρεσιτεχνίας”. Μάλιστα αρχικά απαγόρευσε στους Αδελφούς Παναγή, με τους οποίους συνεργάστηκε για το συγκεκριμένο όργανο, να κατασκευάζουν τετράχορδα για άλλους μουσικούς. “Αργότερα όμως ο Χιώτης, θέλοντας το τετράχορδο μπουζούκι να γίνει κτήμα όλων, έδωσε την άδεια να κατασκευάζεται ελεύθερα”.

Κι ακόμα ένα. Απ ότι γνωρίζω, ο Αναστάσιος Σταθόπουλος πήγε στην Αμερική και κατοχύρωσε το λαούτο ως δικό του όργανο. Δεν ξέρουμε βέβαια αν κέρδισε και τι κέρδισε από αυτό.

Γνωρίζοντας εδώ και χρόνια τον Βασίλη,το ήθος και την εντιμότητά του που τον ξεχωρίζει σαν άνθρωπο, αλλά και σαν οργανοποιό, δεν έχω κανένα απολύτως λόγο να αμφισβητήσω έστω και στο ελάχιστο ότι τα πράγματα έχουν ΑΚΡΙΒΩΣ όπως τα περιγράφει.

Πέρα από τα οποιαδήποτε νομικά τερτίπια και κατοχυρώσεις (που φυσικά και πρέπει να ελέγχονται !) είναι εντελώς ανήθικο και απαράδεκτο να περιφέρεται σε εκθέσεις και ιστοσελίδες το εν λόγω όργανο, χωρίς πουθενά να αναφέρεται το όνομα αυτού που το κατασκεύασε !

Να προσθέσω λοιπόν και εγώ την προσωπική μου μαρτυρία, έχοντας δει ο ίδιος τη συγκεκριμένη κιθάρα στη διαδικασία της -πολύμηνης-κατσκευής της, από τα χέρια του Βασίλη Λαζαρίδη.

Μετά από όλα αυτά, θεωρώ αυτονόητο ότι οπουδήποτε υπήρξε -λόγω εξαπάτησης- οποιαδήποτε δημοσίευση η αναφορά για τον κ.Μπεχλιβάνογλου ως κατασκευαστή (!!!) του συγκεκριμένου οργάνου, θα πρέπει το συντομότερο να δημοσιευτή και η ανάλογη επανόρθωση.