Πως μπορώ να "δημιουργήσω" συγχορδίες;

18 μηνύματα διαχωρίστηκαν σε ένα νέο θέμα: Τραγούδια σε εναλλασσόμενα μέτρα