Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ για το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης.

Αντιγράφω από [b][u]εδώ:[/b][/u]

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών γνωστοποιεί ότι το ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π., ως εξής :

Κατεύθυνση : Ελληνικής Παραδοσιακής (Δημοτικής) Μουσικής

 •   Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του ΚΑΘΗΓΗΤΗ με γνωστικό αντικείμενο «Ποιητική Τέχνη της Σύνθεσης – Μελοποιϊα – Ποίηση στην Παραδοσιακή Μουσική». 
  

Η προκήρυξη των ανωτέρω θέσεων δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 713/2-9-2009 τ. Γ΄.

΄Οσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται για τις παραπάνω θέσεις καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Εγνατία 156 Τ.Κ. 540 06 Θεσ/νίκη) αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά μέχρι τις 25/11/2009.

Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά δίνονται από τη Γραμματεία του ανωτέρω Τμήματος, κατά τις ώρες 7.30 π.μ. έως 14.30 μ.μ., στα τηλέφωνα 2310 891281, 891345 & 891248, fax: 2310 891280.

Ο Πρύτανης
. .

  • Βέβαια δεν διευκρινίζει τι ακριβώς εννοεί με το “Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική”
  • Πρόκειται για θέση “στη βαθμίδα Καθηγητή”, άρα αφορά κάποιους που είναι ήδη Αναπληρωτές Καθηγητές.
  • Ενδέχεται η προκήρυξη να είναι “φωτογραφική”…

Αλλά, μπορεί να ενδιαφέρει κάποιους από τα ενεργά μέλη μας ή όσους μας διαβάζουν, γι’ αυτό και την παραθέτω.

Ελένη,
Το ουσιαστικό στις προκηρύξεις μελών ΔΕΠ των Α.ΕΙ. και Τ.Ε.Ι. της χώρας μας δεν είναι αυτό που αναφέρεται ως «κατεύθυνση» αλλά αυτό που αναφέρεται ως «γνωστικό αντικείμενο».
Για να εκλεγεί κάποιος τη βαθμίδα «καθηγητή» σε Α.Ε.Ι. δεν είναι υποχρεωτικό να είναι «αναπληρωτής καθηγητής». Υπάρχουν κάποια ελάχιστα κριτήρια τα οποία ένας υποψήφιος πρέπει να πληροί χωρίς να απαιτείται η θητεία στην αμέσως προηγούμενη βαθμίδα.
Στη χώρα μας, για να ανελιχθεί ένα μέλος ΔΕΠ σε ανώτερη βαθμίδα (π.χ. από επίκουρος σε αναπληρωτής) πρέπει οπωσδήποτε, εκ του νόμου, να περάσει από τη διαδικασία της ανοικτής προκήρυξης. Είναι πιθανόν η συγκεκριμένη προκήρυξη να αφορά τέτοια περίπτωση (δηλ. εξέλιξης κάποιου υπάρχοντος μέλους ΔΕΠ), οπότε η προκήρυξη με το συγκεκριμένο τίτλο δε σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι είναι «φωτογραφική».
Μια επίσκεψη στο site του εν λόγω τμήματος θα βοηθήσει.