Ντοκιμαντέρ για τον Φουσταλιέρη

Καθώς πλοηγουμουν στον “σωλήνα” βρήκα αυτό εδώ το ντοκιμαντέρ για τον Στέλιο φουσταλιερη. Αν και δεν προσθέτει κάτι καινούργιο σε αυτά που ξέρουν όλοι γενικά τον βλέπουμε σε μεγάλη ηλικία να παίζει. Σκέφτηκα ότι όλο και σε κάποιον θα τραβήξει το ενδιαφέρον :grinning:

7 «Μου αρέσει»

Υπάρχει και παλαιότερο με την Δόμνα Σαμίου.

4 «Μου αρέσει»

που το βρίσκουμε αυτό ?

2 «Μου αρέσει»

νατο το άλλο με την Δόμνα Σαμίου

5 «Μου αρέσει»

Σχετικά με την προσωπικότητα του Φουσταλιέρη, να βάλουμε και την εξαιρετική μονογραφία/πτυχιακή του Δ. Κιαουλιά, Η μουσική προσωπικότητα του Στέλιου Φουσταλιέρη και οι επιρροές του από το αστικό λαϊκό ρεπερτόριο της εποχής του (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2020):

Και bonus, τη διπλωματική του Μ.Σ. Ηλιάκη, Ζητήματα τροπισμού στα αστικά λαϊκά τραγούδια της Κρήτης: η περίπτωση του “Όσο βαρούν τα σίδερα” (ΕΚΠΑ, 2022):

1 «Μου αρέσει»