Μαντολίνο Απαρτιάν

Έπεσε στα χέρια μου ένα μαντολίνο (1954)Απαρτιάν.Τι γνωρίζουμε για το μάστορά;

Σ αυτή τη σελίδα που είναι αφιερωμένη στους αρμένιδες κατασκευαστές αναφέρονται πολύ λίγα στοιχεία του συγκεκριμένου…παρόλα αυτά είναι μια κάποια αναφορά…

https://web.archive.org/web/20190918105456/http://www.varjouds.com/Armenian%20ouds%20A%20thru%20H.htm

Νίκος

Ενδιαφέρουσα σελίδα με όμορφα ούτια.Το μαντολίνο πρέπει να είναι φτιαγμένο από το γιο ;αυτού που αναφέρεται στην σελίδα.Οσο φαίνεται απ την φθαρμένη ταμπέλα ήταν στην οδο Ρετσίνα στον πειραιά