Η εκπαίδευση στα Δωδεκάνησα επί Ιταλοκρατίας

Ίσως να ακολούθησαν αντίστοιχη πορεία με την ελληνική παιδεία στην Κύπρο όπου υπήρχαν κοινοτικά γυμνάσια (κρατικοποιήθηκαν μετά την ανεξαρτησία) τα οποία πετύχαιναν την αναγνώριση από την ελληνική κυβέρνηση ως «ισότιμα των εν Ελλάδι».

1 Like

Όρεξη νάχεις να διαβάζεις:

«Η εκπαίδευση στα ιταλοκρατούμενα Δωδεκάνησα μέσα από το πλαίσιο της εθνικής ιδεολογίας. Το παράδειγμα της Καλύμνου (1912-1943)»

«Η εκπαίδευση κατά την πρώτη περίοδο της Ιταλοκρατίας (1912-1920): το παράδειγμα της πόλης της Ρόδου»

«Συμβολή στην ιστορία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κάλυμνο κατά την περίοδο της ιταλοκρατίας 1912 – 1945»

«Τρόπος οργάνωσης της εκπαίδευσης στη Ρόδο την περίοδο της Ιταλοκρατίας 1923-1943»

3 Likes

Ήδη διάβασα κάποιο τμήμα κάποιας από τις διατριβές. Ειδικά για την Κάλυμνο λοιπόν: το νησί έλαβε μέρος στη επανάσταση του ΄21 και μάλιστα, για κάποιους λίγους μήνες ενσωματώθηκε στην Ελληνική Πολιτεία του Καποδίστρια! Έντονη ήταν η διασύνδεση με την Ελλάδα σε ό,τι αφορά την σχολική εκπαίδευση, καθ’ όλη τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας (τελειώνει το 1912), και το πλήθος σχολικών κτιρίων, εκπαιδευτικών και μαθητών - μαθητριών πολύ μεγάλο. Μετά το «Ημιγυμνάσιον» πολλοί απόφοιτοι συνέχιζαν τις γυμνασιακές και πανεπιστημιακές σπουδές τους στην Αθήνα, επιστρέφοντας μετά στο νησί και ως δάσκαλοι. Οπότε, η πιθανότητα την μελωδία του «Βρυσούλες» να την έμαθαν στην Κάλυμνο απ’ το σχολείο ήδη πρό ιταλοκρατίας, δεν είναι καθόλου μικρή.

Υ.γ. Βρε Άνθιμε, πρέπει να σου κόψουμε μισθό!

Με έχουν καπαρώσει άλλα “καθιδρυματα”…
Ε, ελέω καραντίνας, βρέθηκε λίγος χρόνος και περνάει η ώρα μας εποικοδομητικά

1 Like