Εναλλακτικά κουρδίσματα για κιθάρα - Το Κουτσαβάκι & Χθες το βράδυ στου καρίπη

δοκιμαστε και το open c…!