Δάχτυλα σε Νικρίζ, Χιτζάζ, Χιτζασκιάρ

Καλησπέρα

Στις κλίμακες Νικρίζ, Χιτζάζ και Χιτζασκάρ υπάρχει ένα κοινό: η 4δα Η-Τ-Η. Για παράδειγμα στη Ρε Χιτζαζ είναι το φα#-σολ-λα-σιb.
Θα ήθελα να μου πείτε ποιος είναι ο σωστός τρόπος να παίζω αυτή την τετράδα. Αρχικά έπαιζα με δείχτη και μέσο τις φα# και σολ, και στη συνέχεια πάλι με τα ίδια δάχτυλα τις άλλες δύο. Μετά χρησιμοποιούσα δείκτη, μέσο και παράμεσο με άτσαλα slides του δείκτη πάνω ή κάτω όποτε χρειαζόταν :slight_smile: Στις ασκήσεις με μετρονόμο προσπαθώ να χρησιμοποιώ και τα τέσσερα δάχτυλα, αλλά με ενοχλεί το μικρό άνοιγμα μεταξύ μέσου και παράμεσου. Και όταν θέλω να παίξω ένα τραγουδάκι γρήγορα ασυναίσθητα γυρνάω στην παλιά μου συμπεριφορά, τα τρία δάχτυλα με τα slides.

Δεν ενδιαφέρομαι για το πιο εύκολο αλλά το πιο σωστό, το πιο “προβλεπόμενο” να το πούμε έτσι.

Ευχαριστώ πολύ.

Αρχικά έπαιζα με δείχτη και μέσο τις φα# και σολ, και στη συνέχεια πάλι με τα ίδια δάχτυλα τις άλλες δύο
.

ΟΡΘΟΝ!

Και καταλήγεις στην ρε με το μικρό!

Εκτός αν θέλεις να επιστρέψεις μετά την σιb. Οπότε παίζεις λα - σιb με παράμεσο - μικρό.

Φα, σολ στη 2η χορδή, λα και σι στην πρώτη. Δάχτυλα 2-3-1-2