Βίντεο με τον Μάρκο

Να προσθέσουμε και την (επεξεργασμένη) έγχρωμη βερσιόν…

https://www.youtube.com/watch?v=sOREhzpWaCs

1 «Μου αρέσει»

Εντοπίστηκε ξεκούρδιστη χορδή στο κλείσιμο του Μάρκου (01.55)

1 «Μου αρέσει»