Από ξένο τόπο: Μελωδία

Πω πω, τον ασκό του Αιόλου άνοιξα με την ερώτηση για τα γήπεδα. Ευτυχώς έβαλε ο Χρήστος μια τάξη!

Εν πάση περιπτώσει, ας κρατήσουμε ότι στην ερώτησή μου

…η απάντηση είναι «Ναι», και δύο ενδεικτικά παραδείγματα:

1 «Μου αρέσει»