🎵 Τι τραγούδι ακούμε... τώρα!

Μια πραγματικά καλή σύγχρονη εκτέλεση με bozuk (αραβικό μπουζούκι) που αναφέρθηκε προσφάτως.

2 «Μου αρέσει»