Χουζάμ μανές στο δίσκο 18 δρόμοι

Υπάρχει ένα τραγούδι στο δισκάκι 18 δρόμοι (αμανέδες περιέχει) που αναφέρεται ως Χουζάμ μανές, είναι ορχηστρικό (!) αλλά παρ’ όλα αυτά αναγράφει ως ερμηνευτή τον Βαγγέλη Σωφρονίου(!!!). Ξέρει κανείς τί γίνεται;

Μάλλον είναι ο Λάμπρος Σαββαΐδης ο οποίος παίζει χουζάμ ταξίμι στο κανονάκι.