Ο όρος "Καφέ Παντούρ" για τα Καφέ - Αμάν


(Φώτης Χατζίδης) #21

Μερικά δημοσιεύματα για τα Καφέ-Σαντάν.

Το παλαιότερο μας έρχεται από το 1877 από το σατυρικό περιοδικό “Ο ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΩΝ”.

Το συνολικό στιχούργημα εδώ Ο ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΩΝ 2-2-1877.pdf (452,7 KB)

Τα επόμενα τρία (3) δημοσιεύματα αφορούν τα Καφέ-Σαντάν της Λάρισσας, τα οποία πρέπει να είχαν μεγάλη επιτυχία κατά την δεκαετία του 1880.


(Φώτης Χατζίδης) #22

Τέλος ανεβάζω και μία αναφορά στα Καφέ-Αμάν, από εφημερίδα των Πατρών. Στην Πάτρα η ορολογία Καφέ-Αμάν υπήρχε από το 1880.

Εδώ όλο το ρεπορτάζ, για το πως διασκέδαζαν στην Πάτρα το 1880.
ΚΟΦΤΟ 10-8-1880.pdf (331,2 KB)