ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ "Η Εκκλησιαστική μουσική της Σμύρνης (1800-1922)"

Το πρώτο βιβλίο ενός νέου ερευνητή, του Νίκου Ανδρίκου, με τίτλο “Η Εκκλησιαστική μουσική της Σμύρνης (1800-1922)”, αποτελεί διασκευασμένη εκδοχή της διδακτορικής του διατριβής.

Κυκλοφορεί απ’ τις εκδόσεις Μέθεξις.

Το θεματικό περιεχόμενο του βιβλίου αφορά σε μία ομάδα δράσεων και επί μέρους διαδικασιών που ορίζονται με τον περιληπτικό όρο “Εκκλησιαστική μουσική” και χωροχρονικά επικεντρώνονται στη Σμύρνη του 19ου αιώνα.

Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα αφορά κατά κύριο λόγο στην προσπάθεια ανίχνευσης και αξιολόγησης του τρόπου με τον οποίο το ιδιότυπο στιλιστικά ρεύμα της Σμύρνης εντάχθηκε στην ευρύτερη μουσική πραγματικότητα της εποχής, παίζοντας ταυτόχρονα ρόλο εκσυγχρονιστικό σε πεδία όπως εκείνα της συνθετικής δημιουργίας, της διδακτικής, της εκδοτικής παραγωγής κ.ά.

Μελέτη των ιστορικών πηγών σε συνδυασμό με τη διάθεση ερμηνείας του ιστορικο-κοινωνικού πλαισίου της εποχής βοήθησε στην ανάδειξη των πλέον ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που καθόρισαν την ιδεολογική-αισθητική φυσιογνωμία του εν λόγω κινήματος και εξασφάλισαν την ιστορική του αυτοδυναμία.