Τα άρθρα «Μουσικοί Μύθοι» γίνονται σταδιακά διαθέσιμα

Τα άρθρα της σειράς στα Νέα «Μουσικοί
Μύθοι» γίνονται σταδιακά διαθέσιμα και στην
ηλεκτρονική τους μορφή. Διαβάστε
παρακάτω το άρθρο με τίτλο «Στερεότυπα
Σμύρνης», που δημοσιεύτηκε στις 24/9/2022.

*Η εστουδιαντίνα «Τα Πολιτάκια» το 1930
(Εικονικό Μουσείο Αρχείου Κουνάδη)

και ενα Αγγλόφωνο (σχετικό θέμα) του Νίκου Ορδουλίδη.
<<1911 Estudiantina Oriental on the Road>>

2 «Μου αρέσει»

Αυτό το νήμα έκλεισε αυτόματα μετά από 365 ημέρες. Δεν επιτρέπονται πια καινούριες απαντήσεις.