Νέα μέθοδος ουτιού

Πρόσφατα κυκλοφόρησε μια νέα μέθοδος ουτιού από τις εκδόσεις MelBay“SchoolofOud”,γραμμένη στα αγγλικά από τον ουτίστα και φίλο Μαυρουδή Κοντάνη.
Πρόκειται για ένα σχετικά μικρό βιβλίο αλλά με πολύ βασικά βήματα στην κατανόηση των βασικών μακαμιών και ρυθμών, με κάποιες ασκήσεις και παραδείγματα σε κομμάτια του ιδίου,αλλά και παλιών συνθετών, όπως oΝικολάκης, RefikFersan, JemilBeyκ.τ.λ…
Υπάρχουν ηχογραφημένα παραδείγματα του βιβλίου στην ιστοσελίδα των εκδόσεων MelBayʼs όπου μπορεί ο μαθητής συγχρόνως να τα ακούει, έτσι ώστε να τα κατανοεί καλύτερα…

Για όποιον ενδιαφέρεται περιορισμένος αριθμός βιβλίων διατίθεται και στο κατάστημα μου!!!

κοστος???

Σε όλη την Ευρώπη πωλείται 14,50ε