Η λέξη "αλάνης" στο λαικό τραγούδι

Κρίνοντας από τη λεπτομερή ανάπτυξη της λέξης “αλάνης”, αλλά και απ’ την αισθητική
του Κώστα Λαδόπουλου -η οποία είναι καρπός πολύχρονης αφοσίωσης στο ρεμπέτικο και Μικρασιάτικο τραγούδι- ας μου επιτραπεί εκ των προτέρων να εκφραστώ με σιγουριά, ότι το βιβλίο αυτό αναμένεται να είναι καταπληκτικό! Θα δώσει απαντήσεις σε έννοιες λέξεων μεταφορικής σημασίας και στη πραγματικότητα -εκτός από λεξικό- θα είναι ΚΑΙ ιστορία του λαικού μας πολιτισμού…