Ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις

Δύο προσεγγίσεις ενός Σκαρβέλη, από διαφορετικά κάθε φορά πρίσματα….