Ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις

(Νίκος Πολίτης) #1

Δύο προσεγγίσεις ενός Σκαρβέλη, από διαφορετικά κάθε φορά πρίσματα….