"Δεκαβάλας" Νέο site

Το νέο site του εργαστηρίου με πολλές φωτογραφίες οργάνων έχει διεύθυνση http://kostas.dekavalas.gr/
Παράλληλα συνεχίζει να υπάρχει και το γνωστό site http://www.dekavalas.gr/

Μια ενδιαφέρουσα φωτογραφία από το νέο site. Ο Βίκτωρ Δεκαβάλας με τον Γιώργο Κατσαρό στο εργαστήριο Δεκαβάλα.