Βορονώφ - Αναγνώριση ρυθμού

Το βάζω κι αυτό με το Βορονώφ