Βιβλιογραφία για το δημοτικό τραγούδι

Γεια σας,

Μία ωραία βιβλιογραφία για το δημοτικό τραγούδι. Περιέχει και δύο διδακτορικές διατριβές που είναι προσβάσιμες (?) στο Διαδύκτιο:

http://www.philology.gr/subjects/nef_dimtragoudi.html
Εύα

Όσα δεν είναι βιβλία, δηλ. όχι μόνο οι 2 διατριβές αλλά και τα άρθρα και η Νέα εστία, είναι προσβάσιμα στο διαδίκτυο.

Αν κανείς τυπώσει αυτή τη λίστα και βγει για ψώνια, μια προσωπική συμβουλή: όχι τον Κ. Ρωμαίο! Σεβαστό μεν όνομα, αλλά κατά τη γνώμη μου όλες του οι απόψεις στηρίζονται σε βασικές παρανοήσεις.

Όλη η λίστα αφορά τη φιλολογική πτυχή των τραγουδιών. Δεν απευθύνεται σε καθαρά φιλόμουσους.