Βιβλία Θεωρίας

βιβλία-άρθρα

(doctor_7) #1

Πιστεύετε ότι η θεωρητική κατάρτιση παίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη ενός οργανοπαίχτη-μιλάω ειδικά για το μπουζούκι…Αν ναι, σε ποιο επίπεδο μπορούν να τον ευνοήσουν;

Επειδή, είμαι αρχάριος ως προς τη θεωρία - η αλήθεια είναι πως όταν ήμουν μικρός τη μισούσα θανάσιμα και δεν ήθελα να ακούω για ημιτόνια,τρίηχα κλπ - έχετε να μου προτείνετε κάποια βιβλία, ώστε να αρχίσω να μελετώ μόνος μου στον - ελάχιστο - ελεύθερο χρόνο μου;

Ευχαριστώ πολύ!