Απόψεις για δρόμους, ήχους, μακάμια στην ελληνική μουσική

Ξεκίνησα θέμα για το άν υπάρχει αντιστοιχία ήχων - μακκάμπαραθέτοντας τα σχετικά ιστορικά στοιχεία

Ζήτησα στο post#39 αν κάποιος φίλος του φόρουμ γνωρίζει που υπάρχει αυτή η
συνέντευξη του Μάρκου Βαμβακάρη. Τελικά, βρέθηκε.

Είναι απο το προσωπικό αρχείο του κ.Νίκου Πολίτη.
Μπορείτε να την δείτε στο link :

Μετέφερα εδώ,από το θέμα “Συνάξεις ασυγκέραστων οργάνων” όσες δημοσιεύσεις έχουν θέμα τους δρόμους / ήχους / μακάμια.