Έλληνες Μουσικοί στην Αμερική: Μάρκο Μελκόν ( Melkon Alemsherian 1895-1963)

Αρμενικής καταγωγής, αλλα εχει μια θεση εδω, μιας και ολα του τα χρονια εζησε και συνεργάστηκε με Έλληνες μουσικούς της διασποράς.

IMG_20220316_183231

markon melkon

Marko Melkon AlemsherianMozian

Matching Person details|Spouse|Azad Karnoogian|
| — | — |
|Father|Garabed Alemsharian|
|Mother|Rose Hrepsme Alemsharian|
|Children|Rose D|
|Birth|2 May 1894 Smyrna, Cobb, Georgia, USA|
|Death|Apr 1963|
|Residence|1935 New York City, New York, USA|

melkon στράτευση WW2

βιογραφικό του εδω, γραμμένο αποτην μοναχοκορη του Ρόζα.

When Marko Melkon Alemsherian was born on May 2, 1894, his father, Garabed, was 26 and his mother, Rose, was 19. He had one son and one daughter with Azad Karnoogian. He died in April 1963 at the age of 68.

Marko’s family

Children

 • [

Rose D Alemsherian

](https://www.ancestry.com/family-tree/person/tree/159663674/person/242088177244)

  • 1 child

Selected person

[

Marko Melkon Alemsherian

](https://www.ancestry.com/family-tree/person/tree/159663674/person/242088177562)

Spouse

 • [

Azad Karnoogian

](https://www.ancestry.com/family-tree/person/tree/159663674/person/242088177890)

Parents

[

Garabed Alemsharian

](https://www.ancestry.com/family-tree/person/tree/159663674/person/242215959387)

[

Rose Hrepsme Alemsharian

](https://www.ancestry.com/family-tree/person/tree/159663674/person/242088177889)

Marko’s map

Show map

Arrival: 10 Feb 1920 • New York, New York; NaturalizationDeclaration: 10 Nov 1922 • Boston, Massachusetts, USA; Residence: 1935 • New York, Queens, New York; Residence: 1940 • New York, Queens, New York, USA; Residence: 1930 • Watertown, Middlesex, Massachusetts, USA

Life Events

 • 1894

Birth

Marko Melkon Alemsherian was born on May 2, 1894, to Rose Hrepsme Alemsharian, age 19, and Garabed Alemsharian, age 26.

2 May 1894 • Smyrna Thurkey

 • 1919

Arrival

1919

 • 1920

Arrival

10 Feb 1920 • New York, New York

 • 1922

NaturalizationDeclaration

10 Nov 1922 • Boston, Massachusetts, USA

 • 1929

Birth of daughter

His daughter Rose D was born on October 26, 1929, in Watertown, Massachusetts.

[

Rose D Alemsherian

1929–2010
](https://www.ancestry.com/family-tree/person/tree/159663674/person/242088177244)

26 Oct 1929 • Watertown, Middlesex, Massachusetts, USA

 • 1930

Residence

Marko Melkon Alemsherian lived in Watertown, Massachusetts, in 1930.

Marital Status: Married; Relation to Head: Head

1930 • Watertown, Middlesex, Massachusetts, USA

 • 1935

Residence

Marko Melkon Alemsherian lived in Queens, New York, in 1935.

1935 • New York, Queens, New York

 • 1940

Residence

Marko Melkon Alemsherian lived in Queens, New York, in 1940.

Marital Status: Married; Relation to Head: Head

1940 • New York, Queens, New York, USA

 • 1950

Death of mother

His mother Rose Hrepsme passed away on November 5, 1950, in Queens, New York, at the age of 75.

[

Rose Hrepsme Alemsharian

1875–1950
](https://www.ancestry.com/family-tree/person/tree/159663674/person/242088177889)

5 Nov 1950 • Queens , New York, USA

 • 1963

Death

Marko Melkon Alemsherian died in April 1963 when he was 68 years old.

Apr 1963

δισκογραφια

6 «Μου αρέσει»

Ε ναι. Στη δικιά μου τουλάχιστον αντίληψη είναι ξεκάθαρα Έλληνας μουσικός, όπως και η Ρόζα, ο Τομπούλης κ.ά. Το αν στην υπόλοιπη ζωή τους πέρα από τη μουσική ήταν Έλληνες ή Αρμένηδες, Εβραίοι κλπ. είναι άλλο θέμα.

1 «Μου αρέσει»