Τζουράς απο καύκαλο χελώνας

Απο την σελίδα
Delios traditional instruments στο FB.

<< Η χέλυς ή αλλιώς χελώνη ήταν έγχορδο
μουσικό όργανο, κοινό με τη λύρα των
αρχαίων Ελλήνων, ονομαζόμενο έτσι από την
κυρτή πλάτη ξύλου που είχε σε σχήμα, όπως
το κέλυφος της χελώνας. Η λέξη
χρησιμοποιήθηκε ως υπαινιγμός για την
παλαιότερη λύρα των Ελλήνων, η οποία
λέγεται ότι εφευρέθηκε από τον Ερμή.
Η λέξη έχει εφαρμοστεί αυθαίρετα από την
κλασική εποχή σε διάφορα έγχορδα όργανα
και σήμερα υπάρχουν πολλές
αναπαραστάσεις της σε ελληνικά αγγεία, σε
πολλές από τις οποίες αντιπροσωπεύεται
από ένα πραγματικό κέλυφος.
https://el.m.wikipedia.
org/wiki/%CE%A7%CE%AD%CE%BB%CF%85%C
F%82_(%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE
%BD%CE%BF)
Με βάση την αρχαία ελληνική έμπνευσή όταν
ήταν πολύ διαδεδομένο να κατασκευάζουν
λύρες απο καβούκι χελώνας έγινε και αυτός
εδώ ο τζουράς. (Το καβούκι βρέθηκε στο
βουνό κενό. )
Θα ανέβει ηχητικό στο you tube στο καναλι
μου.>>https://m.facebook.com/100009172892025/

σχετικό θέμα στο Φόρουμ εδω.