Συνέδριο Κρήτης: Το κλασσικό ρεμπέτικο τραγούδι

Κατόπιν της Γενικής Κατακραυγής του Φόρουμ, κατάφερα να μετακινήσω το Συνέδριο της Κρήτης γιά την τελευταία βδομάδα του Σεπτέμβρη, του έτους 2001 (ποιός ζει ποιός πεθαίνει)… Δε μπορούσε να γίνει πιό νωρίς, γιατί τα ξενοδοχεία είναιο γεμάτα λόγο τουριμού. Ο τίτλος και το θέμα διαμορφώθηκαν ως εξής:
ΤΟ ΚΛΑΣΙΚΟ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ (σε αντιπαράθεση με το "Αδέσποτο).
Υπότιτλος: 1895-1955, ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΡΟΕΣ
(με Δημοτικό, Ελαφρό, Οπερα και Επιθεώρηση, Ξένα τραγούδια, Ανατολή και Σούφι, Σεφαρντίμ, Ταγκό της Αργεντινής και ό,τι άλλο “συνουσιάστηκε” με το ρεμπέτικο.
΄Οποιος έχει κάτι να πει, είναι ευπρόσδεκτος, αλλά αν ειδοποιηθώ εγκαίρως και είναι σημαντικό το θέμα, θα γίνει και… Επίσημος Σύνεδρος!
Απάνω τους, μάγκες, και τους φάγαμε!
Γιά το Συνέδριο της ΄Υδρας του Ed, έμαθα πως αναβλήθηκε γιά του χρόνου, μα δεν είχα τεκμηριωμένες πληροφορίες.

Εχει ορισθεί επιστημονική (ας πούμε) επιτροπή που παραλαμβάνει, αξιολογεί και προκρίνει δημοσιεύσεις?
Θα υπάρξει παρουσία πανεπιστημίων?