Σεμινάριο : Κυριακος Γκουβεντας, «Δρόμος, Ήχος & Μακάμ στο Ρεμπέτικο-Σχέσεις και Διαφορές»

Και εδώ το σεμινάριο

10 «Μου αρέσει»