Μαζεμένες ανασύρσεις θεμάτων με ίδια θεματική

Συνέχιση της συζήτησης από το "Μοντέρνος Χαραλάμπης" (Π. Τούντας):

Η αυτόματη ανάσυρση γίνεται με φθίνουσα σειρά παλαιότητας. Δηλαδή το πιο παλιό πρώτο κοκ… Οπότε πχ για το 1940 ανασύρονται πολλά μαζί γιατί αναρτήθηκαν και κοντά χρονικά (λογικά κοντά σε μια 28η Οκτωβρίου).

Τώρα όσον αφορά τον Τούντα… Το συγκεκριμένο το ανέσυρα εγώ καταλάθος σε μια γενικότερη αναζήτηση για τον Τούντα, και αντί να το επιστρέψω πίσω στην θέση του, το άφησα μπας και πάρει απάντηση… Τα υπόλοιπα θέματα είναι νέα που δημιουργήθηκαν από διαχωρισμούς ήδη υπαρχόντων θεμάτων.

(σημειώνω ότι αυτή τη στιγμή ανάσυρση γίνεται μόνο από τις κατηγορίες “Προσωπικότητες” και “Στίχοι & Τραγούδια”)

1 «Μου αρέσει»