Ιδιαίτερα Μαθήματα στο Μπουζουκι

Ιδιαίτερα Μαθήματα στο Μπουζουκι σε τριχορδο, τετραχορδο, τζουρά, μπαγλαμα, από έμπειρο και αποτελεσματικό δάσκαλο.
Στο κεντρο της Θεσσαλονικης. Τηλ. 6974930484
Και μέσω Skype με βέβαιο αποτελεσμα…