Μαθήματα Μπουζουκιού-Ανέστης Μπαρμπάτσης

Ο Ανέστης,με χρόνια επαγγελματική-διδακτική εμπειρία και θεωρητική κατάρτιση,παραδίδει μαθήματα μπουζουκιού στην περιοχή των Αθηνών.Τηλ.6977264269

1 «Μου αρέσει»