Γιώργος Πάνου δεξιοτέχνης του τρίχορδου

Τι γνωρίζετε για αυτόν τον μουσικό ;

αυτόν εννοείς?

Απολύτως τίποτε, αλλά αυτό που ακούω μ’ αρέσει πολύ.

(Θα πρέπει κάποτε οι μουσικοί να συμφωνήσουν σ’ έναν τίτλο γι’ αυτό το οργανικό, να μπορεί κανείς να το ψάξει και να το βρει!)

7 posts were split to a new topic: Τίτλος οργανικού (Μπαμ και άλλοι ομώνυμοι σκοποί)

Ο Γιώργος Πάνου είναι ιδιαίτερη περίπτωση μπουζουξή και άνθρωπος με πάθη, με μεγάλη ιστορία και συναίσθηση του τί παίζει. Λίγο τον έχω γνωρίσει αλλά είναι αυθεντικός μουσικός και μερακλής στο λαϊκό παίξιμο.

2 «Μου αρέσει»

Νομίζω ότι έχει και κάποια συγγένεια με την Πόλυ Πάνου, νομίζω ανηψιός.
Καλός παίχτης, ένας γνωστός μου είχε πει ότι τον θαυμάζει γ: ξέρει όλες τις εισαγωγές και τις απαντήσεις ακριβώς, από όλα τα τραγούδια, δλδ έχει και καλή μνήμη.

3 «Μου αρέσει»

“Γιώργος Πάνου δεξιοτέχνης του τρίχορδου”.

λεει στον τίτλο, αλλα 8χορδο κρατάει…

παίζει και τα δύο…

1 «Μου αρέσει»

Μεγάλος παίκτης, με ΤΕΡΑΣΤΙΑ Πένα.

2 «Μου αρέσει»

Τι να πρωτοπείς για τον Πάνου

8 «Μου αρέσει»