Βοήθεια σχετικά με Αυτοβιογραφία Μάρκου

Το βιβλίο αυτό το έχω σε (δεύτερη) έκδοση (Παπαζήση) του 1978. Η πρώτη κυκλοφόρησε το 1973. Στη δική μου έκδοση:

  • Η σελίδα 76 αρχίζει με τη λέξη (εν-) νιά το βράδυ, και τελειώνει με τη λέξη επικίνδυνο..
  • Η σελίδα 195 αρχίζει με τη λέξη Ο αδελφός και τελειώνει με τη λέξη κοπέλα,.

Αν κάποιος / -οια έχει την έκδοση του 1973, θα του / της είμαι υποχρεωμένος αν κάνει τον κόπο να πάει στις δύο αυτές σελίδες της δικής του έκδοσης και με πληροφορήσει αν αρχές και τέλη είναι τα ίδια, ή έχουν άλλες λέξεις.

Να σημειώσω ότι η επανέκδοση της Ελευθεροτυπίας είναι φωτοτυπική ανατύπωση της δικής μου (1978) έκδοσης.

Ευχαριστώ προκαταβολικά!

Είναι ακριβώς τα ίδια, Νίκο.
[Από την επανέκδοση της “Ελευθεροτυπίας”].

Εννοείς Ελένη ότι και στην πρώτη έκδοση (1973) οι σελίδες 76 και 195 είναι πανομοιότυπες με εκείνες της επανέκδοσης της «Ελευθεροτυπίας», άρα και με εκείνες της έκδοσης του 1978;