«Σωτηρία με λένε» για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο του Νέου Κόσμου

μπέλλου

#1

Είναι από τις παραστάσεις που προτείνει η Κατιούσα.