«Σωτηρία με λένε» για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο του Νέου Κόσμου

Είναι από τις παραστάσεις που προτείνει η Κατιούσα.

Αυτό το νήμα έκλεισε αυτόματα μετά από 365 ημέρες. Δεν επιτρέπονται πια καινούριες απαντήσεις.