Σωτηρία Μπέλλου, Μουσική παράσταση-Αφιέρωμα

2 «Μου αρέσει»