Ψάχνω παλιά κλειδιά λαϊκής κιθάρας

Ψάχνω παλιά λειτουργικά κλειδιά λαϊκής κιθάρας , σαν αυτά με τα στρογγυλά κεφάλια που έβαζαν οι παλαιοί μάστοροι Απαρτιάν , Τσακιριάν κλπ , την αριστερή τριάδα που είναι για τα καντίνια Γιωργος 6932939958 .

ψάχνω παλιά λειτουργικά κλειδιά λαϊκής κιθάρας , σαν αυτά με τα στρογγυλά κεφάλια που έβαζαν οι παλαιοί μάστοροι Απαρτιάν , Τσακιριάν κλπ , την αριστερή τριάδα ψάχνω ιδιαίτερα στα καντίνια . Αν κάποιος έχει ή γνωρίζει που να τα βρώ , ας στείλει 6932939958 ευχαριστώ

Αυτό το νήμα έκλεισε αυτόματα 31 ημέρες μετά την τελευταία απάντηση. Δεν επιτρέπονται πλέον νέες απαντήσεις.