Ψάχνω κιθαρίστα νεαρής ηλικίας στην Θεσσαλονίκη

Παίζω μπουζούκι τρίχορδο και ψάχνω κιθαρίστα σχετικά (νεαρής ηλικίας και σε ένα καλό επίπεδο) που να έχει ασχοληθεί με τα τραγούδια των δεκαετιών 30 40 50 από Μάρκο μέχρι και Χιώτη δηλαδή αλλά (δεν υπάρχει θέμα και σε κάτι πιο λαϊκό δεκαετίας 60 70 ας πούμε).

1 «Μου αρέσει»

Αυτό το νήμα έκλεισε αυτόματα μετά από 31 ημέρες. Δεν επιτρέπονται πια καινούριες απαντήσεις.