Τακτική συνάντηση - Φεβρουάριος 2019

άντε να την κανονίζουμε σιγά-σιγά!
δηλώνω εξαρχής ότι δεν μπορώ σαββατοκύριακα, για παρασκευή όμως δεν λέω όχι.

1 «Μου αρέσει»